Share this content on Facebook!
16 Feb 2017
การ ถ่ายภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งในบรรดาโครงการขนาดใหญ่ที่คนไม่เคย รู้สึกชื่นชมอย่างเต็มที่จนกว่าพวกเขาจะได้เห็นมันโดยตรง! การถ่ายภาพอาหารที่มีประสิทธิภาพเป็นความพยายามของทีมระหว่างหลาย ๆ คน...